Tıbbİ Danışmanlık Hİzmetlerİ

Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri

Ülkemizdeki hekimlerin birçok ülkedeki meslektaşları ile önemli ortak sorunlarından biri adli raporlama konusundaki deneyim ve bilgi eksiklikleridir. Dolayısıyla bedeni tazminat dosyalarında tıbbi bilirkişi raporlarının adli tıp uzmanlarının kontrolünde hazırlanması kaçınılmaz olmaktadır. Ceza davalarında travma skorlaması, tazminat davalarında tedavi gideri, geçici işgöremezlik süresi (temporary impairment), efor kaybı tespitleri, sürekli sakatlık hallerinde oran hesaplaması (evaluation permanent impairment), ölüm hallerinde ölüm sebebinin belirlenmesi gibi konular doğrudan adli tıp uzmanlık alanlarıdır. Konuyla ilgili olarak gerektiğinde diğer tıp branşlarından ikinci görüş (second opinion) alınmaktadır.

Bedeni hasar ile sonuçlanan her türlü olayda (trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, cinsel saldırı olayları, tıbbi uygulama hataları, ölümlü olaylar) tıbbı ekspertiz çalışmaları yapılmaktadır.

Adli Tıp Uzmanlarından oluşan ekibimiz ile bedeni tazminat dosyalarında risk analizi yapmak, (“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği” ve “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine” göre maluliyet oran tespiti)

Muallakta bekleyen, henüz tedavisi tamamlanmamış dosyalarda karşılaşılacak, olası minimal ve maksimal oranlar tespiti ve/veya maluliyet oranı çıkıp çıkmayacağının ilgili gerekçeli rapor tanzimi,

Adli Tıp Uzmanlarından oluşan ekibimiz ile sürekli sakatlığın, kaza ile nedenselliği ve ölümdeki nedensellik tespiti,

Tedavi giderleri tespiti,

İtiraz prosedürü başlatılacak dosyalar için gerekli yazışmalar ve takibi,

Kaza anındaki alkol ve alkolün kazadaki rolünün tespiti ile ilgili raporlama,

Hukuki ya da uzlaşma sürecinde kullanılabilecek özel bilirkişi raporları hazırlanması, (5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 67/6.Madde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 293/1.Maddeleri kapsamında) İş kazalarının oluş şeklinin incelenmesi, kusurun tespiti,

İş yerlerine hizmet veren, ortak sağlık güvenlik birimlerinin kusurunun bulunup bulunmadığı ile ilgili rapor hazırlanması, (Rücu işlemleri açısından) Maluliyet oran doğruluğu ve tespiti için, hekim kadromuz refakatinde, zarar görenin ilgili uzmanlar tarafından muayeneleri,

 • Sorumluluk Sigortaları:

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Çevre Kirliliği Sigortaları
 • Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
 • Sorumluluk Sigortaları:

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası)
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüp-Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
 • Can Sigortaları:

 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Hayat Sigortaları