Aktüeryal Danışmanlık

  • PMF-1931 (Yargıtay’ın benimsediği)
  • CSO-1980 (Hazine Müsteşarlığı’nın genelgesine göre)
  • CSO-2001
  • TRH-2010 (S.G.K’nın kullandığı)

Daimi sakatlık tazminatı tutarları Hazine Müsteşarlığı sicil kaydı bulunan aktüerlerimiz tarafından belirlenmektedir.