Hukuki Danışmanlık

Bedeni hasarlarda hukuki sürecin takibi deneyim gerektirmektedir. Ceza ve özellikle tazminat davalarında travmanın vücut üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi için uzman görüşünün kaçınılmaz olduğu sürecin, medikal destek alınmaksızın yürütülmesi bir hukukçu için önemli sıkıntılar yaratmaktadır. Süreç başlangıcında maddi ve manevi tazminat konusunda ön çalışma yapılması, sürecin başlangıcından itibaren konunun uzmanları tarafından düzenlenmiş bilirkişi raporları ile desteklenmesi, süreç esnasında düzenlenen bilirkişi raporlarının denetlenmesi, başarıyı getirdiği gibi ülkemizde uzun yıllar süren maddi tazminat davalarının süresini de önemli ölçüde kısaltmaktadır.

Bedeni tazminat konularında deneyimli danışman hukukçularımız aracılığıyla kurumsal hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Zarar görenler ve/veya vekilleriyle, arabuluculuk sertifikasına sahip avukatlarımız aracılığı ile, sulh rakamlarının doğru yöntemlerle belirlenerek, görüşmeleri yürütmek,

Dava süreci başlamış ya da davaya intikal edecek dosyaların hukuki ve tıbbi açıdan tavsiye raporları düzenlemek ve/veya takibi,

Mahkeme kararlarının incelenerek, temyize gidilip gidilmeyeceği konusunda ve temyiz edildiğinde, elde edilecek ticari kazanca göre tavsiye raporları,

Tahkim Komisyonuna şirket aleyhine yapılan başvuruların değerlendirilerek savunmalarının hazırlanması,

Şirket aleyhine sonuçlanan hakem kararları için, İtiraz Hakem Heyeti müessesesine başvuru yapılıp yapılmaması konusunda görüş verip, başvuru yapılacaksa zamanında ve uygun başvuruların yapılarak takibini sağlamak